Taal & Werk

In samenspraak met opdrachtgevers bieden wij maatwerk om werknemers te trainen, zodat ze voldoen aan de juiste eisen en/of vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van hun functie.
  • Beroep gerelateerde thema’s & terminologie
  • Werknemersvaardigheden

Taal & Sollicitatie

In samenspraak met gemeenten, UWV en andere instellingen die gemoeid zijn met het (re)integratie in het arbeidsproces, bieden wij taaltrainingen om mensen met een uitkering een beter perspectief op de arbeidsmarkt te bieden.
  • Taalniveau verbeteren om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten
  • Sollicitatievaardigheden

Taal & Cultuur

In samenspraak met de opdrachtgever zal een (introductie)training in de Nederlandse taal worden aangeboden in combinatie met sociale omgangsvormen of arbeid gerelateerde vraagstukken.
  • Leren of verbeteren van de Nederlandse taal
  • Tradities en gebruiken in de Nederlandse samenleving (speciaal voor expats)
Meer weten over inburgering?