Subsidieregeling Tel mee met Taal

Heeft u werknemers in dienst met een lage taalvaardigheid? Wilt u uw anderstalige of laaggeletterde medewerkers effectiever laten functioneren? Dan is dit uw kans!

Aanvragen subsidie

Starten met een taaltraining is nu extra aantrekkelijk door de subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’, een initiatief van de ministeries OCW, SZW en VWS tegen laaggeletterdheid. De aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling ligt tussen 1 juni 2019 en 30 september 2019.

Taalvaardigheid is in het belang van zowel de werknemer als de werkgever en heeft impact op het hele bedrijf, in het kader van effectiviteit, brede inzetbaarheid, productiviteit, veiligheid en kwaliteit. Totaal Training biedt taaltrainingen en -cursussen op maat waarbij de taal- en werknemersvaardigheden van uw medewerkers worden verhoogt zodat zij nog beter in hun werkomgeving kunnen functioneren.

Voor gedetailleerdere, actuele informatie kunt u de volgende link raadplegen: telmeemettaal.nl

Hoe aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor opleidingtrajecten voor medewerkers die één of meerdere taalvaardigheden beheersen onder 2F/B1 niveau. De subsidieregeling kan worden aangevraagd voor elke werknemer die door taalvaardigheid wordt belemmerd in werk- of loopbaanontwikkeling.

Bekijk ook dit filmpje om te zien waarom het interessant is om in de taalvaardigheid van uw medewerkers te investeren

Investeren in taalvaardigheid zorgt voor betere communicatie en dus:

Voorwaarden aanvraag

Werknemers met meer zelfvertrouwen, trots, plezier en zelfstandigheid;

Medewerkers die effectiever communiceren, meer betrokken zijn bij de organisatie en efficiënter werken;

Werknemers die hun vak op hun eigen niveau kunnen uitoefenen;

Minder fouten en herstel tijdens het werk, minder stress en een lager ziekteverzuim;

Veiliger werken;

Doorgroeimogelijkheden voor uw medewerkers én uw bedrijf.

De subsidie kan gebruikt worden voor mensen met een taalniveau ónder 2F (in voorgaande subsidierondes was dit tot en met 2F);

De deelnemers hebben gedurende het gehele opleidingstraject een dienstbetrekking bij u;

Het opleidingstraject is gericht op taal op de werkvloer (lezen, schrijven, spreken,luisteren). Als aanvulling hierop zijn ook rekenvaardigheden en toepassing van taalvaardigheid in een digitale leeromgeving mogelijk.

Totaal Training is trotse samenwerkingspartner van: