Algemene taalverhoging

Voor deelnemers die behoefte hebben aan het verhogen van het taalniveau zodat het zelfvertrouwen verhoogd wordt. Hierdoor zal het vinden van een baan of (vervolg)opleiding makkelijker worden.

Een te laag taalniveau belemmert werkzoekenden bij het vinden van (betaald) werk. Ook voor participatie op andere vlakken kan een laag taalniveau een struikelblok vormen. Tijdens dit traject zal nadrukkelijk worden gewerkt aan het verhogen van de vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven, spreken en luisteren. Het zwaartepunt zal liggen op praktische taalvaardigheden. Dit wil zeggen dat de deelnemer leert om in concrete situaties die voor hem persoonlijk relevant zijn de Nederlandse taal op een functionele manier te gebruiken. Het leren van de taal is daarmee geen doel op zich, maar een middel om beter te kunnen participeren.

Resultaten van deze training

Deelnemer is in staat zich beter uit te drukken

Meer zelfvertrouwen

Voor anderstaligen

Instroomniveau

Alfa (analfabeet) Alfa 0, Alfa A , Alfa B
Naar: het volgend Alfa niveau met het uiteindelijke doel Alfa C niveau, wat gelijk staat aan A1 niveau.

Instroomniveau: A1
Naar: A2 niveau

Instroomniveau: A2
Naar: B1 niveau
Ingangsniveau beroepsonderwijs
Begeleiden naar het B1 Staatsexamen

Instroomniveau: B1
Naar: B2 niveau
Ingangsniveau beroepsonderwijs
Begeleiden naar het B2 Staatsexamen

Trajectduur en frequentie

13 tot 26 weken à 2 uur per week

Resultaat

A1 niveau Basisgebruiker
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2 niveau Basisgebruiker
Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

B1 niveau Onafhankelijke gebruiker
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2 niveau Onafhankelijke gebruiker
Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Voor Nederlandstaligen

Instroomniveau

Instroomniveau: lager dan 1F
Naar: 1F niveau

Instroomniveau: 1F
Naar: 2F

Trajectduur en frequentie

13 tot 26 weken à 2 uur per week

Resultaat

Lager dan 1F
De vaardigheden zijn nog niet ontwikkeld op het niveau van het basisonderwijs in Nederland.

1F niveau
Dit niveau staat gelijk aan het niveau van de taalvaardigheden die een persoon ontwikkelt op het basisonderwijs.

2F niveau
Dit niveau staat gelijk aan het niveau voor beroepsonderwijs in Nederland en heb je minimaal nodig om deel te kunnen nemen aan een mbo-beroepsopleiding.