DigiTaal

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de maatschappij. Zo vindt contact tussen burgers en overheden steeds vaker digitaal plaats. Mensen die niet goed kunnen omgaan met een computer lopen daarom een verhoogd risico op een sociale achterstand. Ook vinden ze minder makkelijk een baan. Beperkt digitaal vaardig zijn geeft problemen op uiteenlopende gebieden: solliciteren, aanvragen DigiD, internetbankieren, informatie opzoeken en formulieren invullen. Hierdoor nemen de problemen toe en wordt de achterstand in de maatschappij vergroot. Niet digitaal vaardige mensen komen hierdoor in een negatieve spiraal terecht.

Resultaten van deze training

Deelnemers kunnen een computer opstarten, teksten schrijven en aanpassen en e-mails versturen

Deelnemers kunnen websites en zoekmachines raadplegen, formulieren invullen en iets kopen via internet

Totaal Training website laptop

Taalniveau

Instapniveau is minimaal A1 of 1F

Basisniveau 1

Nooit of nauwelijks met een computer gewerkt.

De deelnemer kan na de training DigiTaal de basisfuncties van de computer gebruiken zoals de computer opstarten, teksten schrijven en aanpassen en e-mails versturen.

Basisniveau 2

Bekend met de basisfuncties van een computer, maar nog geen of nauwelijks ervaring hebben met het internet.

De deelnemer kan na de training DigiTaal de basisfuncties van het internet gebruiken zoals websites en zoekmachines raadplegen, formulieren invullen en iets kopen via internet.

Trajectduur en frequentie

8 weken à 2 uur per week