Taal en zelfredzaamheid

Deelnemers zelfredzamer maken in het dagelijks leven door kennis en vaardigheden aan te leren op het gebied van financiën, administratie, gezondheid en digitalisering.

Deelnemers zijn na dit traject beter in staat om te anticiperen op zaken die de hedendaagse maatschappij van mensen vereist, op het gebied van administratie, financiën, gezondheid en digitale vaardigheden. Doordat ze kennis hebben opgedaan en vaardigheden hebben aangeleerd, is er een duurzaam leereffect: ook nadat het traject is geëindigd zijn ze in staat om deze nieuwverworven kennis en vaardigheden te blijven toepassen in het dagelijks leven.

Resultaten van deze training

Zelfredzaamheid in het dagelijks leven

Deelnemers hebben betere kennis van administratie, financiën, gezondheid en digitale vaardigheden

Taalniveau

Dit traject wordt aangeboden op de volgende taalniveaus voor anderstaligen: analfabeten (A0, Alfa A, Alfa B), A0 en A1, A1 en A2 en A2 en B1.

Voor de Nederlandstaligen op 1F en 2F niveau.

Trajectduur en frequentie

13 weken à 2 uur per week

Modules Nederlandse taaltrainingen - Totaal Training