Resultaten van deze training

Deelnemers kunnen beter functioneren binnen de organisatie waarin zij werkzaam zijn

Uitbreiding van werkgerelateerde woordenschat

Betere communicatie met collega’s

Taal op de werkvloer

Deelnemers hebben soms problemen bij het uitvoeren van hun werk. Bijvoorbeeld wanneer zij de woordenschat die hoort bij het werk onvoldoende beheersen en daardoor instructies niet begrijpen.

Taal op de werkvloer

Deze module vindt bij voorkeur plaats op de werkvloer. Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan onderwerpen die binnen de organisatie/functie belangrijk zijn. Zo wordt er geoefend met gesprekken die binnen de organisatie vaak gevoerd worden, zoals werkinstructies of werkoverleggen. Er wordt specifiek aandacht besteed aan het begrijpen van de huisregels, veiligheids- en hygiënevoorschriften die gelden binnen de organisatie.

Instapniveau:
Vanaf A1

Duur:
Gemiddeld 12 weken, één dagdeel per week