Taal & Werk

Betere kansen op de arbeidsmarkt

Werknemers met een taalachterstand kunnen tegen problemen aanlopen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het lezen van veiligheidsvoorschriften, het lezen van nieuwsbrieven en emails, het begrijpen van de arbeidsvoorwaarden en communiceren met collega’s en klanten.

Resultaten van deze training

Deelnemers zijn beter in staat om te functioneren op de werkvloer

Uitbreiding van werkgerelateerde woordenschat

Betere communicatie met collega’s

Dit traject richt zich op deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast de taal wordt veel aandacht besteed aan motivatie en werkhouding. De Nederlandse taal in combinatie met het zoeken en begrijpen van vacatureteksten op internet, het opstellen van een CV, het schrijven van een sollicitatiebrief, het voeren van een sollicitatiegesprek en communicatie op de werkvloer.

Daarnaast richt het traject zich op de benodigde sociale competenties die werkzoekenden en werkenden nodig hebben. We geven praktische handvatten om zich sociale vaardigheden eigen te maken. Het gaat hierbij om kwesties zoals zelfvertrouwen, respect voor jezelf en anderen, verantwoordelijkheid, eigen keuzes maken en contact met anderen. Ook sociaal culturele verschillen en overeenkomsten komen uitgebreid aan bod.

Een voorbeeld van enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: taken en verantwoordelijkheden, omgaan met instructies, veiligheid en hygiëne op het werk, ziek- en beter melden en de gevolgen van ziekteverzuim.

Instapniveau

Dit traject wordt aangeboden op de volgende taalniveaus voor anderstaligen: analfabeten (A0, Alfa A, Alfa B), A0 en A1, A1 en A2 en A2 en B1.

Voor de Nederlandstaligen op 1F en 2F niveau.

Trajectduur en frequentie

13 weken à 2 uur per week

Werknemersvaardigheden