Werknemersvaardigheden

Werknemers met een taalachterstand kunnen tegen problemen aanlopen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het lezen van veiligheidsvoorschriften, het lezen van nieuwsbrieven en emails, het begrijpen van de arbeidsvoorwaarden en communiceren met collega’s en klanten.

Resultaten van deze training

Deelnemers zijn beter in staat om te functioneren op de werkvloer

Uitbreiding van werkgerelateerde woordenschat

Betere communicatie met collega’s

In deze module breiden deelnemers hun woordenschat uit op het gebied van werk en kunnen een praatje maken met collega’s. Er wordt aandacht besteed aan regels en gebruiken rond het werken en het lezen van werkinstructies.

Instapniveau:
Vanaf A1

Duur:
Gemiddeld 18 weken, twee dagdelen per week

Werknemersvaardigheden