Praktische taalvaardigheden voor medewerkers in de schoonmaakbranche.

Ongeveer 9 procent van de Nederlandse werknemers (740.000 personen) is laaggeletterd. De schoonmaakbranche is een van de branches waarin relatief veel laaggeletterden werken. Daarom bieden wij bij Totaal Training taaltrajecten voor medewerkers in de schoonmaakbranche voor het verhogen van de algemene taalvaardigheden én voor het verbeteren van de vaardigheden die helpen om beter te functioneren op het werk.

Totaal Training behaalt al jaren zeer goede resultaten bij taaltrajecten specifiek gericht op medewerkers in de schoonmaakbranche
Taal en Schoonmaak - Totaal Training

Laaggeletterde schoonmakers hebben een aantal specifieke problemen bij het goed kunnen uitvoeren van hun werkzaamheden. Doordat zij niet goed kunnen lezen en schrijven ondervinden zij bijvoorbeeld belemmeringen om instructies te begrijpen en werkroosters te lezen. Hierdoor kan miscommunicatie ontstaan en loopt men risico dat afspraken niet worden nagekomen. Laaggeletterde anderstaligen hebben vaak ook een lage taalvaardigheid. Behalve dat zij moeite hebben met lezen en schrijven, kost spreken en luisteren hen ook moeite. Dit zorgt ervoor dat zij op de werkvloer tegen problemen aanlopen waardoor de kwaliteit van hun werk mogelijk lager is.

Onze taaltrajecten helpen laaggeletterde medewerkers om hun taalniveau te verhogen, zodat zij beter in hun werkomgeving kunnen functioneren. Het gaat bij dit traject dus niet alleen om het verhogen van de algemene taalvaardigheden, maar ook om het verbeteren van de vaardigheden die helpen om beter te functioneren op het werk. Ongeveer de helft van de tijd in de les wordt besteed aan de algemene taalvaardigheden en de andere helft aan algemene werknemersvaardigheden en vaardigheden specifiek voor werknemers in de schoonmaakbranche.

Kies ook voor een taaltraject van Totaal Training

Wij verzorgen taaltrajecten op maat waarbij de lessen klassikaal of individueel op locatie worden gegeven

Onze docenten zijn gecertificeerd en bevoegd om de Nederlandse taal te doceren

Screening en voortgangsbewaking maken onderdeel uit van onze kwaliteitsborging

Ons taaltraject voor de schoonmaakbranche wordt reeds in 6 verschillende gemeenten in Nederland uitgevoerd

Blik op Werk