Taalniveaus NT2 uitgelegd

De term NT2 staat voor Nederlands als Tweede Taal. Binnen NT2 kennen we 4 taalniveaus: A1, A2, B1 en B2.

Als je de taal nog (bijna) helemaal niet beheerst, zit je op niveau A0; je bent dan een absolute beginner.

A2 wordt gezien als het basisniveau dat je eigenlijk nodig hebt om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven, en niveau A1 is een tussenstapje op weg daar naartoe. Als je niveau A2 hebt bereikt, kun je je met het Nederlands in eenvoudige, alledaagse situaties redden.
Op niveau B1 beheers je de taal zodanig dat je je ook in meer bijzondere situaties goed kunt redden.
Als je niveau B2 hebt bereikt, ervaar je vrijwel geen problemen met het communiceren in de nieuwe taal; jij begrijpt anderen en anderen begrijpen jou. Het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld wat betreft lezen en begrijpen op een hoger niveau komt dan wat betreft spreken en schrijven.

Alfabetisering – niveau A0
Leren lezen en schrijven van het Nederlandse schrift.

Inburgering – niveau A1 en A2
Lezen, Schrijven, Spreken, Luisteren, aangevuld met Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt en Kennis van de Nederlandse Maatschappij.

Staatsexamen NT2 – niveau B1 en B2
Nederlands Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren (aangevuld met ONA en KNM) om een MBO, HBO of WO opleiding te kunnen volgen.