Opleidingen & opfriscursussen voor pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie

Totaal Training biedt opfriscursussen en opleidingen aan voor pedagogisch medewerkers in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), die nog niet aantoonbaar beschikken over het vereiste 3F-taalniveau

Toetsing

​Om aan de 3F taalnorm te voldoen is het toetsen van het taalniveau de eerste stap. Met een taaltoets wordt het taalniveau van de pedagogisch medewerkers gemeten. De toets wordt uitgevoerd door een onafhankelijke toetser zoals UvA Talen of mister Dutch. Op basis van de uitkomsten van de toets wordt bepaald hoe de taalscholing vorm en inhoud krijgt.

Totaal Training heeft bewezen zeer goede resultaten te behalen bij pedagogisch medewerkers

Opfriscursus

​Wij adviseren om voorafgaand aan de toets eerst een opfriscursus met voorbereidende lessen te volgen. Dit kan spanningen bij de pedagogisch medewerkers wegnemen en verhoogt de kansen op het slagen voor de toets. Wanneer een pedagogisch medewerker niet slaagt, kan er een opleiding worden gestart om het taalniveau te verhogen naar minimaal 3F (of 2F op de schriftelijke vaardigheden)​.

Opleiding

Bij de​ opleiding wordt er gewerkt met modules. De pedagogisch medewerker volgt alleen de modules waarop hij of zij onvoldoende heeft gescoord bij de toets en de intensiteit en duur hiervan is afgestemd op de benodigde extra kennis om de herkansing te behalen.

Taaltraining VVE en Kinderopvang - Totaal Training

Kies ook voor een VVE-taaltraject van Totaal Training

Wij verzorgen taaltrajecten op maat waarbij de lessen klassikaal of individueel op de gewenste locatie en tijden worden gegeven

Onze lesmethode is direct gericht op de beroepspraktijk van de pedagogisch medewerkers en afgestemd op het vereiste taalniveau

Onze docenten zijn gecertificeerd en speciaal getraind in het verhogen van het taalniveau van pedagogisch medewerkers

Wij hebben ervaring met het opfrissen en scholen van ruim 750 medewerkers in het hele land

Wij hebben de maximale score in de Sardes Kieswijzer en een zeer hoog VVE slagingspercentage